O nas

Dashwoods są przemieszane przez siły pieniędzy, własności i statusu, a Austen nigdy nie pozwala nam stracić z oczu tych potężnych motywów. Della jest konserwatywnym konserwatywnym chrześcijaninem. Macy jest liberalnym agnostykiem, który identyfikuje się jako queer. W większości światów te dwie osoby nigdy by się nie spotkały. Jest tak duże zainteresowanie  The Cake  i otaczającą go rozmową, że dodaliśmy nowy znak do naszego sobotniego poranka.

Nasza sieć blogów łączy wiadomości, opinie i spostrzeżenia naszych pracowników, głównych redaktorów i wielu blogerów. Nasze sześć blogów ma na celu wyróżnienie najlepszych w dziedzinie badań wolnego dostępu, raportowanie o różnych domenach i spojrzenie na wersję ©. Dotyczą również codziennej pracy i wyzwań, przed którymi stają naukowcy.
Podobnie jak w przypadku blogów naszych pracowników, redaktorzy piszą wiele artykułów, ale także zapraszają swoich blogerów do pisania. Mamy sześć blogów obejmujących wszystkie dziedziny biologii, biomedycyny i medycyny, a także kwestię otwartego dostępu.